Employees

Search results

78 results found

Alamin Abdulgadir Postdoktor
Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Tim Andersson Universitetsadjunkt
Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Universitetslektor
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Universitetslektor, meriterad lärare, prefekt
Michal Drechsler Universitetslektor
Martin Enmark Projektassistent forskning
Samieh Eskandari Projektassistent, forskning
Torgny Fornstedt Professor
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Tomas Forsberg Unviersitetsadjunkt
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Stefan Frodeson Universitetslektor
Ulf Germgård Timlärare
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Ebrahim Gozali Postdoktor
Karin Granström Professor
Birgitta Gustafsson Utvecklingsingenjör, adjunkt
Christer Gustavsson Universitetslektor, adjungerad
Mikael Götlind Universitetsadjunkt
Abdul Haseeb Doktorand
Mozhgan Hashemzehi Doktorand