Employees

Search results

53 results found

Sol Agin Studierektor, universitetslektor
Georgia Aitaki Universitetslektor
Susanne Almgren Studierektor, universitetslektor
Henrik Bergius Doktorand
Sofia Billebo Doktorand
Thomas Blom Professor
Cornelia Brantner Universitetslektor, docent
Lotta Braunerhielm Lärarrepresentant, proprefekt, universitetslektor
Svetlana Chuikina Doktorand
Vladimir Cotal San Martin Universitetslektor
Elizabeth Van Couvering Universitetslektor
Jessica Edlom Universitetsadjunkt
Richard Ek Professor
Karin Fast Universitetslektor, docent
Raul Ferrer Conill Universitetslektor, biträdande
Laila Gibson Universitetslektor, adjungerad
Hans Olof Gottfridsson Universitetslektor, programledare, ämnesföreträdare
Lena Grip Universitetslektor, docent, programledare
Per Göransson Doktorand
Elisabeth Hall Fakultetsadministratör
Fredrik Hillerborg Universitetsadjunkt
Fredrik Hoppstadius Biträdande universitetslektor, programledare
John Ivan Multimediautvecklare, skyddsombud, inst f geografi, medier och kommunikation
André Jansson Föreståndare, professor