Employees

Search results

8 results found

Claes Asker It-strateg, ledamot, ledamot och föredragande
Karl-Johan Grinnemo Ledamot och representant hnt, universitetslektor, docent
Dan Guttke Avdelningschef, biträdande universitetsdirektör, ordförande
Jakob Harnesk Biblioteksdirektör, ledamot
Christina Knowles Kommunikationschef, ledamot
Mats Möller It-chef, ledamot
Jörg Pareigis Bibliotekschef, ledamot
Pierre Sjöberg Ledamot, representant hs, universitetsadjunkt, programledare