Employees

Search results

8 results found

Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg
Benneth Christiansson Ledamot, representant hs, universitetslektor, meriterad lärare
Karl-Johan Grinnemo Universitetslektor, docent, ledamot och representant hnt
Dan Guttke Biträdande universitetsdirektör, avdelningschef, ordförande
Jakob Harnesk Biblioteksdirektör, ledamot
Mats Möller It-chef, ledamot
Jörg Pareigis Universitetslektor, associate professor, programledare, enhetschef, ledamot
Marie Rosenlind Nordensson Kommunikationschef, ledamot