Employees

Search results

178 results found

Kotaiba Aal Doktorand
Andrey Abadzhiev Doktorand
Tomas Ackerblad Fakultetsadministratör
Ala Sarah Alaqra Universitetsadjunkt
Abdullah Almasri Universitetslektor, ämnesföreträdare
Berndt Andersson Universitetslektor
Christina M Andersson Universitetsadjunkt
Charlotta Andersson Fakultetsadministratör
Henrik Andersson Universitetsadjunkt, programledare
Jari Appelgren Universitetsadjunkt, studierektor
Elisabeth Aronsson Gästlärare, doktorand
Jasenko Arsenovic Doktorand
Jonas Axelsson Universitetslektor, programledare
Peter Bellström Universitetslektor
Linda Bergkvist Universitetslektor, programledare it-design
Ann Bergman Professor, ämnesföreträdare
Henrik Bergman Universitetsadjunkt, programledare
Åsa Bergman Bruhn Forskarstuderande
Tommy Bergquist Universitetsadjunkt, ämneskoordinator, programledare, studierektor
Tuula Bergqvist Universitetslektor, programledare
Erik Björemo Gästlärare
Hans Björkman Adjungerad lärare
Johan Boucht Huvudhandledare för doktorand