Employees

Search results

18 results found

Sofia Andersson Forskningsrådgivare
Elisabeth Berg Uppdragskoordinator
Cindy Bråtenfeldt Innovationsrådgivare
Patrik Bångerius Innovationsrådgivare
Tindra Högberg Administrativt stöd
Camilla Johannesson Enhetschef, vd
Maria Josteus Utbildningshandläggare
Anders Landgren Processledare
James Lees Forskningsrådgivare
Eamonn McCallion Forskningsrådgivare
Håkan Spjuth Avdelningschef
Lovisa Stedt Forskningsrådgivare
Nina Sundberg Uppdragskoordinator
Pia Sundgren-Storm Uppdragskoordinator
Evelina Sundin Extrajobb
Lotta Utterberg Sekreterare, forskningshandläggare
Erica Åkerberg Forskningsrådgivare
Fredrik Östlin Innovationsrådgivare