Employees

Search results

18 results found

Sofia Andersson Forskningsrådgivare
Elisabeth Berg Uppdragskoordinator
Cindy Bråtenfeldt Innovationsrådgivare
Patrik Bångerius Innovationsrådgivare
Anna Eriksson Finansiell rådgivare
Tindra Högberg Administrativt stöd
Camilla Johannesson Enhetschef, vd
Maria Josteus Utbildningshandläggare
James Lees Forskningsrådgivare
Eamonn Mccallion Forskningsrådgivare
Linda Ryan Bengtsson Forskningsrådgivare, universitetslektor
Håkan Spjuth Avdelningschef
Lovisa Stedt Forskningsrådgivare
Nina Sundberg Uppdragskoordinator
Pia Sundgren-Storm Uppdragskoordinator
Lotta Utterberg Forskningshandläggare, sekreterare
Erica Åkerberg Forskningsrådgivare
Fredrik Östlin Innovationsrådgivare