Employees

Search results

41 results found

Charlotta Andersson Fakultetsadministratör
Linda Bergkvist Universitetslektor
Jonas Blom Doktorand
Karin Brodén Postdoktor
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Carolina Camén Phd, studierektor, universitetslektor
Sebastian Dehling Doktorand
Bo Enquist Senior professor
Markus Fellesson Phd, universitetslektor
Martin Fransson Universitetslektor
Linda Fridberg Administrator, fakultetsadministratör, kommunikatör
Margareta Friman Professor, prorektor/ställföreträdande rektor
Patrik Gottfridsson Phd, universitetslektor
Anders Gustafsson Professor
Mikael Johnson Associate professor, universitetslektor
Lisa Johnsson Timanställd
Jenny Karlsson Universitetslektor
Kaisa Koskela-Huotari Universitetslektor
Pernille K Kristensen Andersson Universitetslektor
Per Kristensson Föreståndare, ledamot, professor
Nina Löfberg Programledare, universitetslektor
Peter Magnusson Professor
Sofia Molander Gästforskare
Johan Netz Universitetslektor