Employees

Search results

44 results found

Karin Ahlin Postdoktor
Linda Bergkvist Universitetslektor
Jonas Blom Doktorand
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Carolina Camén Universitetslektor, phd, studierektor, ämnesföreträdare
Per Echeverri Universitetslektor, phd
Bo Enquist Senior professor
Markus Fellesson Universitetslektor, phd
Martin Fransson Universitetslektor
Linda Fridberg Fakultetsadministratör, administrator
Margareta Friman Professor, prorektor
Patrik Gottfridsson Universitetslektor, phd
Anders Gustafsson Professor
Qusay Hamdan Phd student
Ingrid Hansson Fakultetsadministratör
Lena Hansson Ekonom, fakultetsadministratör, administrator, fakultetsadministratör/prefektstöd, adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare
Mikael Johnson Universitetslektor, programledare, associate professor
Jenny Karlsson Universitetslektor
Kaisa Koskela-Huotari Universitetslektor
Pernille Kristensen Andersson Universitetslektor
Per Kristensson Professor, ledamot, föreståndare
Nina Löfberg Universitetslektor, programledare
Martin Löfgren Universitetslektor, prefekt, ordförande
Peter Magnusson Professor, ämnesföreståndare
Sofia Molander Postdok