Employees

Search results

48 results found

Kotaiba Aal Doktorand
Pernille K Andersson Universitetslektor
Linda Bergkvist Universitetslektor, programledare it-design
Jonas Blom Doktorand
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Carolina Camén Universitetslektor, phd, studierektor, ämnesföreträdare
Per Echeverri Universitetslektor, phd
Bo Enquist Senior professor
Markus Fellesson Universitetslektor, phd
Martin Fransson Universitetslektor
Linda Fridberg Fakultetsadministratör, administrator
Margareta Friman Professor, prorektor
Patrik Gottfridsson Universitetslektor, phd
Anders Gustafsson Professor
Qusay Hamdan Phd student
Ingrid Hansson Fakultetsadministratör
Lena Hansson Ekonom, fakultetsadministratör, administrator, fakultetsadministratör/prefektstöd, adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare
Martin Jansson Projektassisten
Mikael Johnson Universitetslektor, programledare, associate professor
Jenny Karlsson Universitetslektor
Kaisa Koskela-Huotari Universitetslektor
Per Kristensson Professor, ledamot, föreståndare
Chaoren Lu Doktorand
Katrin Lättman Doktorand, projektassistent, forskning
Nina Löfberg Universitetslektor, programledare