Employees

Search results

40 results found

Karin Ahlin Postdoktor
Charlotta Andersson Fakultetsadministratör
Linda Bergkvist Universitetslektor
Jonas Blom Doktorand
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Carolina Camén Phd, universitetslektor, studierektor, ämnesföreträdare
Bo Enquist Senior professor
Markus Fellesson Phd, universitetslektor
Martin Fransson Universitetslektor
Linda Fridberg Administrator, fakultetsadministratör, kommunikatör
Margareta Friman Professor, prorektor/ställföreträdande rektor
Patrik Gottfridsson Phd, universitetslektor
Anders Gustafsson Professor
Qusay Hamdan Gästforskare, phd student
Mikael Johnson Associate professor, universitetslektor, programledare
Jenny Karlsson Universitetslektor
Kaisa Koskela-Huotari Universitetslektor
Pernille K Kristensen Andersson Universitetslektor
Per Kristensson Föreståndare, ledamot, professor
Nina Löfberg Programledare, universitetslektor
Peter Magnusson Professor, ämnesföreståndare
Johan Netz Universitetslektor
Lars E Olsson Associate professor, forskare, professor, ämnesföreträdare
Jaime Ortega Gutierrez Gästforskare
Helen Perks Gästprofessor