Employees

Search results

22 results found

Khabat Amin Industridoktorand
Avit Bhowmik Universitetslektor
Barbara Blumenthal Universitetsadjunkt, utredare
Tove Bodland Doktorand
Nina Christenson Ordförande, ledamot, universitetslektor, studierektor
Tonje Grahn Prefekt, universitetslektor
Mikael Granberg Föreståndare, professor, ämnesföreträdare
Kristin Gustafsson Universitetsadjunkt
Johanna Gustavsson Universitetslektor, föreståndare centrum för forskning om samhällsrisker
Jan Haas Universitetslektor, ämnesföreträdare
Max Hansson Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator
Beatrice Hedelin Universitetslektor, docent
Emelie Hindersson Centrumkoordinator, projektkoordinator
Magnus Johansson Forskare, universitetslektor, programledare, docent
Konstantinos Karagiorgos Universitetsadjunkt, universitetslektor, biträdande
Syed Moniruzzaman Universitetslektor
Finn Nilson Professor, ämnesföreträdare
Lars Nyberg Forskningsledare, professor
David Olsson Docent, universitetslektor
Kenny Turesson Doktorand