Employees

Search results

9 results found

Kjerstin Almqvist Adjungerad professor, ämnesföreträdare, programledare
Daniel Bergh Universitetslektor, docent
Curt Hagquist Professor, föreståndare, professor i folkhälsovetenskap
Yun Hwan Kim Universitetslektor
Li Ma Postdoktor
Stefan Persson Universitetslektor, unviersitetslektor
Mona Sundh Universitetslektor, programledare
Jani Turunen Postdoktor