Employees

Search results

48 results found

Ulla-Britt Ahnborg Lokalvårdare
Susanne Alm Lokalvårdare
Mats Andersson Tryckeritekniker
Henrik Arnäs Projektingenjör
Anette Askstrand Fakultetsadministratör
Ann-Marie Augustsson Lokalvårdare
Lina Baldebo Enhetschef
Marie Berglund Fakultetsadministratör
Kamilla Björling Lokalvårdare
Jessica Broström Lokalvårdare
David Edvinsson Vaktmästare
Anna Eng Lokalvårdare
Markus Epperlein Vaktmästare
Oskar Eriksson Vaktmästare
Jens Erixon Ledamot, säkerhetskoordinator
Rickard Fallqvist Tryckeritekniker
Jan Gambring Säkerhetschef
Victor Gunnarsson Skyddsombud, vaktmästare
Rosita Gustavsson Lokalvårdare
Mia Hansson Lokalplanerare, lokalplanerare/inredare
Carina Holmgård Utbildningsadministratör
Vick Hummel Vaktmästare
Bo Jonsson Enhetschef, projektingenjör
Peter B Karlsson Campuskoordinator
Susanne Klockare Utbildningsadministratör