Employees

Search results

57 results found

Ulla-Britt Ahnborg Lokalvårdare
Susanne Alm Lokalvårdare
Mats Andersson Tryckeritekniker
Henrik Arnäs Projektingenjör
Kristoffer Arvidsson Vaktmästare, verksamhetssamordnare
Anette Askstrand Fakultetsadministratör
Ann-Marie Augustsson Lokalvårdare
Maria Axelsson Tentamensvakt
Lina Baldebo Enhetschef
Marie Berglund Fakultetsadministratör
Kamilla Björling Lokalvårdare, vaktmästare
Pacharee Chinhuadong Lokalvårdare
Isa Ed Enhetschef
David Edvinsson Vaktmästare
Anna Eng Lokalvårdare
Markus Epperlein Vaktmästare
Oskar Eriksson Vaktmästare
Jens Erixon Säkerhetskoordinator, ledamot
Rickard Fallqvist Tryckeritekniker
Jan Gambring Säkerhetschef
Victor Gunnarsson Vaktmästare, skyddsombud, campusservice
Rosita Gustavsson Lokalvårdare
Mia Hansson Lokalplanerare/inredare
Lisbeth Hjortsberg Tentamensvakt
Mats Hodén Vaktmästare