Employees

Search results

16 results found

Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg
Sandra Berginge Projektledare, administrativ, ledamot
Jesper Blomgren Projektassistent
Emma Engh Universitetsjurist
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande
Daniel Gustafsson Universitetsjurist
Cecilia Hellekant It-pedagog
Tomas Jansson Universitetslektor
Linnéa McCann Upphandlare
Jörg Pareigis Universitetslektor, associate professor, programledare, enhetschef
Fredrik Persson Jonhed Upphandlingsansvarig, ledamot
Eva Rendahl Chefsjurist
Markus Schneider Projektledare
Lotta Svenneling It-pedagog
Carina Vikström Utbildningsadministratör