Employees

Search results

22 results found

Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg
Linn Askeröd Projektledare, administrativ
Sandra Berginge Projektledare, administrativ, ledamot
Emma Engh Universitetsjurist
Hossein Erfani It-pedagog med inriktning frontend
Therese Eriksson Projektledare, administrativ
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande
Daniel Gustafsson Universitetsjurist
Veronika Hartmann It-pedagog
Cecilia Hellekant It-pedagog
Tomas Jansson Universitetslektor
Barbara Kubitzek Praktikant rethink
Linnéa McCann Upphandlare
Fredrik Olsson Studie- och karriärvägledare, projektledare, administrativ
Per Olsson It-pedagog, multimediaprodcent
Jörg Pareigis Universitetslektor, associate professor, programledare, enhetschef, ledamot
Fredrik Persson Jonhed Upphandlingsansvarig
Eva Rendahl Chefsjurist
Markus Schneider Projektledare
Lotta Svenneling It-pedagog
Carina Vikström Utbildningsadministratör