Employees

Search results

44 results found

Jenny Adamsson Fakultetsadministratör
Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Anette Askstrand Fakultetsadministratör
Gabriella Villagrán Backman Fakultetsadministratör
Alicia Berg Fakultetsadministratör
Carolina Björn Projektkoordinator, projektledare
Inger Bran Fakultetsadministratör, projektledare teknikåttan
Ann-Christine Brox Laboratorieingenjör
Niclas Carlsson Laboratorieingenjör
June Lind Dverstorp Fakultetsadministratör
Pia Eriksson Utvecklingsingenjör
Eva Glavenius Projektkoordinator
Adrian Granlund Administrativ assistent
Birgitta Gustafsson Utvecklingsingenjör, adjunkt
Leena Hagsmo Projektkoordinator
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör
Jan Håkanson Administrativ chef, ledamot
Åsa Ivansson Fakultetshandläggare
Birgitta Ivansson Fakultetsadministratör, prefektstöd
Daniel Johansson Laboratorieingenjör
Marianne Johansson Fakultetshandläggare
Marika Johansson Fakultetsadministratör
Lotta Klang Fakultetsadministratör, prefektstöd
Elena Kullinger Fakultetsadministratör
Cecilia Kåwe Fakultetsadministratör