Employees

Search results

69 results found

Maria Alakangas Fakultetsadministratör, prefektstöd
Charlotta Andersson Fakultetsadministratör
Madeleine Andersson Projektkoordinator
Martin Andersson Administrativ assistent
Cathrine Andersson Busch Fakultetsadministratör
Marie Becker Fakultetsadministratör
Caroline Bennis Fakultetsadministratör, prefektstöd
Marie Björk Fakultetsadministratör, prefektstöd
Therese Derbert Fakultetsadministratör, juridik
Monica Eriksson Utbildnings- och forskningssamordnare
Charlotte Fallqvist Fakultetsadministratör
Susanna Forsberg Bitr administrativ chef, utbildnings- och forskningssamordnare
Mia Forshag Skyddsombud, inst f hälsovetenskaper, universitetsadjunkt
Linda Fridberg Administrator, fakultetsadministratör, kommunikatör
Viktoria Fyhr Fakultetsadministratör
Marika Grundel Fakultetsadministratör
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, fakultetsadministratör och skyddsombud
Elisabeth Hall Fakultetsadministratör
Jeanette Hallgren Fakultetsadministratör
Ellen Hansson Fakultetsadministratör
Lena Hansson Adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare, fakultetsadministratör, prefektstöd
Sara Hidén Administrativ chef
John Ivan Multimediautvecklare, skyddsombud, inst f geografi, medier och kommunikation
André Jansson Föreståndare, professor
Ann-Christine Jarl Huvudskyddsombud, skyddsombud inst f ingenjörsvetenskap och fysik, laboratorieingenjör