Employees

Search results

67 results found

Maria Alakangas Fakultetsadministratör, prefektstöd
Charlotta Andersson Fakultetsadministratör
Madeleine Andersson Projektkoordinator
Martin Andersson Administrativ assistent
Cathrine Andersson Busch Fakultetsadministratör
Marie Becker Fakultetsadministratör
Marie Björk Fakultetsadministratör, prefektstöd
Hannah Bowring Fakultetsadministratör
Therese Derbert Fakultetsadministratör, juridik
Monica Eriksson Utbildnings- och forskningssamordnare
Charlotte Fallqvist Fakultetsadministratör
Susanna Forsberg Utbildningssamordnare
Mia Forshag Skyddsombud, inst f hälsovetenskaper, universitetsadjunkt
Linda Fridberg Administrator, fakultetsadministratör, kommunikatör
Viktoria Fyhr Fakultetsadministratör
Marika Grundel Fakultetsadministratör
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, fakultetsadministratör och skyddsombud
Elisabeth Hall Fakultetsadministratör
Jeanette Hallgren Fakultetsadministratör
Lena Hansson Adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare, fakultetsadministratör, prefektstöd
Sara Hidén Bitr administrativ chef, utbildnings- och forskningssamordnare
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
John Ivan Multimediautvecklare, skyddsombud, inst f geografi, medier och kommunikation
André Jansson Föreståndare, professor
Ann-Christine Jarl Huvudskyddsombud, skyddsombud inst f ingenjörsvetenskap och fysik, laboratorieingenjör