Employees

Search results

67 results found

Maria Alakangas Fakultetsadministratör
Charlotta Andersson Fakultetsadministratör
Madeleine Andersson Projektkoordinator
Martin Andersson Administrativ assistent
Cathrine Andersson Busch Fakultetsadministratör
Marie Becker Fakultetsadministratör
Marie Björk Fakultetsadministratör, prefektstöd
Hannah Bowring Fakultetsadministratör
Therese Derbert Fakultetsadministratör, juridik
Monica Eriksson Utbildnings- och forskningssamordnare
Charlotte Fallqvist Fakultetsadministratör
Susanna Forsberg Utbildningssamordnare
Mia Forshag Universitetsadjunkt, skyddsombud, inst f hälsovetenskaper
Linda Fridberg Fakultetsadministratör, administrator, kommunikatör
Viktoria Fyhr Fakultetsadministratör
Marika Grundel Fakultetsadministratör
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, skyddsombud, inst f språk, litteratur och interkultur, fakultetsadministratör och skyddsombud
Elisabeth Hall Fakultetsadministratör
Jeanette Hallgren Fakultetsadministratör
Lena Hansson Fakultetsadministratör, fakultetsadministratör/prefektstöd, adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare
Sara Hidén Utbildnings- och forskningssamordnare, bitr administrativ chef
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
John Ivan Multimediautvecklare, skyddsombud, inst f geografi, medier och kommunikation
Ann-Christine Jarl Laboratorieingenjör, huvudskyddsombud, skyddsombud inst f ingenjörsvetenskap och fysik
Emelia Johansson Fakultetshandläggare