Employees

Search results

5 results found

Margareta Friman Professor, prorektor/ställföreträdande rektor
Dan Guttke Avdelningschef, biträdande universitetsdirektör, ordförande
Patrik Larsson Ledamot, professor, prorektor
Anne-Christine Larsson Ljung Ledamot, universitetsdirektör
Jerker Moodysson Ordförande, rektor