Employees

Search results

75 results found

Osamah Al-Zuhairi Praktikant
Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Tim Andersson Universitetsadjunkt
Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Axel Berge Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Skyddsombud, universitetslektor
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Prefekt, universitetslektor, meriterad lärare
Michal Drechsler Universitetslektor
Martin Enmark Projektassistent forskning
Torgny Fornstedt Professor
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Tomas Forsberg Universitetsadjunkt
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Stefan Frodeson Universitetslektor
Emma Fryxelius Amanuens
Ulf Germgård Timlärare
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Professor
Amelie Grunditz Amanuens
Mikael Götlind Universitetsadjunkt
Abdul Haseeb Doktorand
Mozhgan Hashemzehi Doktorand, ledamot
Gunnar Henriksson Gästprofessor