Employees

Search results

14 results found

Jens Bergström Professor
Leo De Vin Professor
Mikael Grehk Professor
Thijs Jan Holleboom Universitetslektor, docent, studierektor, ledamot
Anders Holmberg Forskningsingenjör, doktor
Aleo Paolo Jacinto Pacho Projektassistent, forskning
Lars Johansson Prefekt, professor, vice ordförande
Reza Karimi Bakhshandi Doktorand, doktorand materialteknik
Pavel Krakhmalev Professor, ämnesföreträdare, professor
Kjell Magnusson Professor, professor in physics
Markus Rinio Professor
Krister Svensson Universitetslektor, docent, programledare
Hanmin Zhang Universitetslektor, docent
Mikael Åsberg Universitetsadjunkt