Employees

Search results

456 results found

Alamin Abdulgadir Postdoktor
Ehsan Abshirini Universitetsadjunkt
Jenny Adamsson Fakultetsadministratör
Louis Addo Doktorand
Zeeshan Afzal Projektassistent, forskning
Muhammad Ovais Ahmad Universitetslektor, docent
Mahdi Akil Doktorand
Bestoun S Ahmed Al-Beywanee universitetslektor, docent
Auday Al-Dulaimy Postdoktor
Jan Alexandersson Universitetsadjunkt
Stefan Alfredsson Universitetslektor, ledamot och representant hnt
Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Jan-Olov Andersson Universitetslektor, ämnesföreträdare, programledare
Kerstin Andersson Universitetslektor, docent
Ingrid Andersson Doktorand, universitetsadjunkt
Maria Andersson Universitetslektor
Jan Andersson Phd student in physics education, universitetsadjunkt, studierektor teknik och fysik
Tim Andersson Universitetsadjunkt
Louise Andersson Timlärare
Per Andersson Gästlärare
Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Ann-Catrin André Kramer universitetslektor, programledare
Moyses Araujo Universitetslektor