Employees

Search results

341 results found

Caroline Adolfsson Åhs Samverkanskoordinator
Ulla-Britt Ahnborg Lokalvårdare
Elin Allén Hr-specialist
Susanne Alm Lokalvårdare
Louise Alvarsson Skrivhandledare
Michael Anderson It-tekniker
Erik Andersson It-tekniker
Eva-Lena Andersson Internationell koordinator
Filip Andersson Praktikant, kommunikatör
Inger Andersson Tentamensvakt
Mats Andersson Tryckeritekniker
Sofia Andersson Forskningsrådgivare
Sylvia Andersson Tentamensvakt
Alexandra Argiroudaki Utbildningshandläggare
Henrik Arnäs Projektingenjör
Mikael Arvidsson Bibliotekarie
Claes Asker It-strateg, ledamot, ledamot och föredragande
Linn Askeröd Projektledare, administrativ
Anette Askstrand Fakultetsadministratör
Ann-Marie Augustsson Lokalvårdare
Görel Augustsson Internrevisionschef, internrevisor
Ann-Christine Axelsson Tentamensvakt
Eva Backström Bibliotekarie, bibliotekarie och skyddsombud
Lina Baldebo Enhetschef