Employees

Search results

333 results found

Ulla-Britt Ahnborg Lokalvårdare
Burak Alan Amanuens
Elin Allén Hr-specialist
Susanne Alm Lokalvårdare
Mahmoud Alrifae It-tekniker
Öyvind Alster Specialpedagog
Louise Alvarsson Skrivhandledare
Erik Andersson It-tekniker
Eva-Lena Andersson Internationell koordinator
Inger Andersson Tentamensvakt
Kristina Andersson Tentamensvakt
Mats Andersson Tryckeritekniker
Sofia Andersson Forskningsrådgivare
Sylvia Andersson Tentamensvakt
Alexandra Argiroudaki Utbildningshandläggare
Henrik Arnäs Projektingenjör
Mikael Arvidsson Bibliotekarie
Claes Asker It-strateg, ledamot, ledamot och föredragande
Linn Askeröd Projektledare, administrativ
Anette Askstrand Fakultetsadministratör
Ann-Marie Augustsson Lokalvårdare
Görel Augustsson Internrevisionschef, internrevisor
Ann-Christine Axelsson Tentamensvakt
Eva Backström Bibliotekarie, bibliotekarie och skyddsombud