Employees

Search results

41 results found

Claes Asker It-strateg, ledamot, ledamot och föredragande
Sandra Berginge Ledamot, projektledare, administrativ
Lars Bjurstam Lagfaren ledamot, lagfaren ledamot disciplinnämnden
Thomas Bragefors Föredragande, utbildningshandläggare
Peter Carlman Doktorandombud, universitetslektor, programledare
Nina Christenson Ordförande, ledamot, universitetslektor, studierektor
Conny Claesson Dataskyddsombud, vice ordförande
Emma Engh Ledamot, universitetsjurist
Jessica Eriksson Dekan, ordförande, universitetslektor
Jens Erixon Ledamot, säkerhetskoordinator
Karl-Johan Grinnemo Ledamot och representant hnt, universitetslektor, docent
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande
Joakim Gustafsson It-säkerhetssamordnare, ledamot, systemtekniker
Dan Guttke Avdelningschef, biträdande universitetsdirektör, ordförande
Jesper Haglund Lärarrepresentant, universitetslektor, docent
Jakob Harnesk Biblioteksdirektör, ledamot
Mozhgan Hashemzehi Doktorand, ledamot
Kristina Hellberg Arkivarie, ledamot
Jonas Hoeck Doktorand, ledamot
Anette Kjellgren Ledamot, professor, studierektor forskarutbildningen
Gunilla Klinteskog Administrativ chef, ledamot
Christina Knowles Kommunikationschef, ledamot
Daniel Kristiansson Huvudregistrator, ledamot, registrator
Joanne Kuai Doktorand, ordförande
Lena Lid Falkman Ledamot, universitetslektor