Employees

Search results

22 results found

Elisabeth Berg Uppdragskoordinator
Andreas Carlsson Kanslichef
Erik Diaz Milla Studentombud
Cristoffer Forssander Universitetspräst
Linda Fridberg Fakultetsadministratör, administrator, kommunikatör
Kerstin M Haraldsson Kommunikatör
Camilla Johannesson Enhetschef, vd
Maria Josteus Utbildningshandläggare
Elliot Legler Kommunikatör
Johan Lindh Kommunikatör
Maria Natonska Designer
Mona Nordin Ekonom
Johan Quist Universitetslektor, docent, verkställande direktör
Josefine Rösth Utbildningsansvarig
Anneli Sandberg Universitetspastor
Elvira Skoglund Ordförande
Nina Sundberg Uppdragskoordinator
Pia Sundgren-Storm Uppdragskoordinator