Employees

Search results

6 results found

Thomas Blom Professor, ämnesföreträdare
Lotta Braunerhielm Lärarrepresentant, proprefekt, universitetslektor
Laila Gibson Adjungerad lärare
Mats Nilsson Prefekt, universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Stuart Reid Gästforskare
Thina Wallin Fakultetsadministratör