Employees

Search results

5 results found

Lotta Braunerhielm Lärarrepresentant, proprefekt, universitetslektor
Laila Gibson Universitetslektor, adjungerad
Mats Nilsson Prefekt, universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Stuart Reid Gästforskare
Thina Wallin Fakultetsadministratör