Employees

Search results

25 results found

Roland Andersson Universitetsadjunkt
Susanne M Arvidsson Universitetsadjunkt
Björn Bihl Universitetslektor, docent, programledare
Nils Dverstorp Proprefekt, universitetslektor
Ingrid Einarsson Holck Universitetsadjunkt
Jessica Eriksson Universitetslektor, dekan, ordförande
Camilla Grönvall Universitetsadjunkt, doktorand
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, skyddsombud, inst f språk, litteratur och interkultur
Carina Hermansson Gästforskare
Pia Håfström-Berg Universitetsadjunkt / svenska språket, programledare
Denny Jansson Doktorand
Annelie K Johansson Universitetsadjunkt, doktorand
Ulrica Kyrk Universitetsadjunkt
Stina Lindgren Universitetsadjunkt, studierektor
Lena Lötmarker Universitetslektor
Andreas Nord Gästprofessor, ämnesföreträdare
Judy Ribeck Nyström Universitetslektor
Susanne Schneider Universitetsadjunkt
Eva Tarander Universitetsadjunkt
Marie Wejrum Universitetsadjunkt, doktorand
Kristina Wikberg Universitetsadjunkt
Hanna Åkerström Universitetsadjunkt