Employees

Search results

24 results found

Roland Andersson Universitetsadjunkt
Karin Andersson Universitetsadjunkt
Susanne Marguerite Arvidsson Universitetsadjunkt
Björn Bihl Universitetslektor, docent, programledare
Nils Dverstorp Universitetslektor, studierektor
Jessica Eriksson Universitetslektor, dekan, ordförande
Camilla Grönvall Universitetsadjunkt, doktorand
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, skyddsombud, inst f språk, litteratur och interkultur
Carina Hermansson Gästforskare
Pia Håfström-Berg Universitetsadjunkt, studierektor, programledare
Denny Jansson Universitetsadjunkt
Annelie K Johansson Universitetsadjunkt
Lars Anders Kulbrandstad Senior professor
Anne-Marie Larsen Fakultetsadministratör
Stina Lindgren Universitetsadjunkt, ämnesföreträdare
Lena Lötmarker Universitetslektor
Andreas Nord Gästprofessor
Judy Ribeck Nyström Universitetslektor
Helge Räihä Timanställd lektor
Susanne Schneider Universitetsadjunkt
Marie Wejrum Universitetsadjunkt, doktorand
Kristina Wikberg Universitetsadjunkt