Employees

Search results

11 results found

Maria Dahlberg Universitetsadjunkt
Carina Gårdfeldt Universitetsadjunkt
Tobias Hübinette Universitetslektor
Lars Anders Kulbrandstad Senior professor
Abdel Fettah Lamzoughi Universitetsadjunkt
Stina Lindgren Universitetsadjunkt, studierektor
Anna Lindholm Universitetslektor
Birgitta Ljung Egeland Leg psykolog, universitetslektor, ämnesföreträdare, lärarrepresentant
Pernilla Olsson Universitetsadjunkt
Josefin Rönnqvist Fakultetsadministratör
Maria Wålinder Adjunkt