Employees

Search results

15 results found

Eva Andersson Studierektor, universitetsadjunkt, skyddsombud, inst f pedagogiska studier
Karin Bengtsson Universitetslektor, programledare
Kerstin Bladini Universitetslektor
Ulrika Brolinson Universitetsadjunkt, doktorand
Karin Forsling Universitetslektor
Kerstin Göransson Professor, ämnesföreträdare
Susanne Hansson Universitetslektor
Anne Lindblom Universitetslektor, lärarrepresentant
Marie Nilsberth Universitetslektor, programledare
Åsa Olsson Universitetslektor, docent
Carin Roos Professor
Catharina Tjernberg Universitetslektor
Petra Wall Fakultetsadministratör
Lotta Österling Universitetsadjunkt, studierektor, programledare