Employees

Search results

25 results found

Hans Axelsson Adjunkt
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Daniel Bergh Universitetslektor
Gabriel Bladh Professor
Sara Blank Universitetsadjunkt
Leo Fodérus Lektor
Ulrik Holmberg Projektassistent, forskning, projektmedarbetare, doktorand
Anna Hulling Universitetsadjunkt
Martin Kristiansson Forskare, universitetslektor
Lars Lorinius Adjunkt
Eleanor Lundman Universitetsadjunkt
Niclas Modig Universitetsadjunkt, studierektor
Emil Mörk Universitetsadjunkt
Roger Olsson Universitetslektor, ämnesföreträdare
Anders Olsson Universitetsadjunkt
Kenneth Sandelin Universitetsadjunkt, doktorand
Johanna Sälgeback Fakultetsadministratör, prefektstöd
Peter Wall Doktorand
Viktoria Williamsson Universitetsadjunkt
Mikael Wingård Lärare
Anders Österberg Universitetsadjunkt