Employees

Search results

27 results found

Stefan Backius Universitetslektor, studierektor, för masterprogrammet i historia
Daniel Bergh Universitetslektor
Gabriel Bladh Professor
Sara Blank Universitetsadjunkt
Leo Fodérus Lektor
Ulrik Holmberg Projektassistent, forskning, projektmedarbetare
Anna Hulling Universitetsadjunkt
Martin Kristiansson Forskare, universitetslektor
Lars Lorinius Adjunkt
Eleanor Lundman Universitetsadjunkt
Niclas Modig Universitetsadjunkt, studierektor
Emil Mörk Universitetsadjunkt
Roger Olsson Universitetslektor, ämnesföreträdare
Anders Olsson Universitetsadjunkt
Kenneth Sandelin Universitetsadjunkt, doktorand
Johanna Sälgeback Fakultetsadministratör, prefektstöd
Peter Wall Doktorand
Viktoria Williamsson Universitetsadjunkt
Mikael Wingård Lärare