Employees

Search results

36 results found

Helen Alm Adjunkt
Khabat Amin Industridoktorand
Ragnar Andersson Senior professor
Avit Bhowmik Universitetslektor
Barbara Blumenthal Utredare, universitetsadjunkt
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Universitetslektor, docent
Åsa Davidsson Doktorand
Liselotte Englund Universitetslektor, prodekan
Henric Ernstson Adjunkt
Tonje Grahn Universitetslektor, prefekt
Kristin Gustafsson Universitetsadjunkt, programledare miljö och säkerhet
Johanna Gustavsson Universitetsadjunkt
Max Hansson Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator
Beatrice Hedelin Universitetslektor
Robin Holmberg Doktorand
Hilde Ibsen Universitetslektor
Magnus Johansson Forskare, universitetslektor, programledare, docent
Konstantinos Karagiorgos Universitetsadjunkt
Mikael Karlsson Universitetslektor
Jenni Koivisto Universitetsadjunkt
Cecilia Lindqvist Projektassistent, forskning
Syed Moniruzzaman Universitetslektor
Finn Nilson Universitetslektor, docent, föreståndare, ämnesföreträdare