Employees

Search results

31 results found

Khabat Amin Industridoktorand
Avit Bhowmik Universitetslektor
Barbara Blumenthal Universitetsadjunkt, utredare
Tove Bodland Doktorand
Åsa Davidsson Doktorand, projektassistent forskning
Liselotte Englund Prodekan, universitetslektor
Jenny Friedl Amanuens
Tonje Grahn Prefekt, universitetslektor
Kristin Gustafsson Universitetsadjunkt
Johanna Gustavsson Universitetslektor, föreståndare centrum för forskning om samhällsrisker
Max Hansson Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator
Beatrice Hedelin Universitetslektor, docent
Robin Holmberg Doktorand
Anette Höljö Polleryd Fakultetsadministratör
Hilde Ibsen Universitetslektor
Magnus Johansson Forskare, universitetslektor, programledare, docent
Konstantinos Karagiorgos Universitetsadjunkt, universitetslektor, biträdande
Mikael Karlsson Universitetslektor
Jenni Koivisto Universitetslektor
Syed Moniruzzaman Universitetslektor
Finn Nilson Professor, ämnesföreträdare
Lars Nyberg Forskningsledare, professor
Linda Persson Universitetsadjunkt, programledare