Employees

Search results

13 results found

Anders Ackfeldt Timavlönad
Tomas Appelqvist Universitetslektor
Olivia Cejvan Timlärare
Ervik Cejvan Timavlönad
Otfried Czaika Gästprofessor
Helene Egnell Projektassistent, forskning
Sabina Hadzibulic Timavlönad
Andreas Johansson Timavlönad
Linnea Lundgren Timlärare
Kristian Niemi Universitetsadjunkt, studierektor
Pawel Odyniec Universitetsadjunkt
Per Pettersson Senior professor
Katarina Plank Docent, ämnesföreträdare