Employees

Search results

49 results found

Kjerstin Almqvist Professor senior, programledare
Malin Anniko Universitetslektor
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Helena Draxler Universitetsadjunkt
Lars M Eriksson Universitetslektor
Charlotte Fallqvist Fakultetsadministratör
Annika Frick Handledare
Margareta Friman Professor, prorektor
Mikael Hagström Doktorand
Lars Helldin Professor, adjungerad
Fredrik Hjärthag Proprefekt, universitetslektor
Madeleine Johansson Företagsdoktorand
Mattias Johansson Universitetslektor
Lis Johles Företagsdoktorand
Anette Kjellgren Ledamot, professor, studerektor
Kajsa Knape Universitetsadjunkt
Pernille Kristensen Andersson Universitetslektor
Per Kristensson Professor, ledamot, föreståndare
Camilla Kylin Universitetslektor