Employees

Search results

114 results found

Getahun Yacob Abraham Universitetslektor
Jan Almäng Universitetslektor
Annelie Andersen Universitetslektor, studierektor
Eva Andersson Studierektor, universitetsadjunkt
Cathrine Andersson Busch Fakultetsadministratör
Petra Appell Universitetsadjunkt
Karin Arvelius Licentiand
Minna Arvidsson Universitetsadjunkt
Hamid Asghari Universitetslektor
Stig-Börje Asplund Universitetslektor
Jan Axelsson Universitetsadjunkt
Mattias Björklund Doktorand
Thomas Blom Universitetsadjunkt
Andreas Borg Licentiand
Helen Brink Universitetsadjunkt
Ulrika Brolinson Universitetsadjunkt, doktorand
Ulf Buskqvist Universitetslektor, utbildningschef rektorsprogrammet
Liliann Byman Frisén Universitetsadjunkt, doktorand
Maria Kristina Börebäck Universitetsadjunkt
Peter Carlman Universitetslektor, doktorandombud
Ami Cooper Universitetsadjunkt, programledare
Majvor Dahlgren Levin Universitetsadjunkt
Bo Dahlin Senior professor
Anette Daleke Universitetsadjunkt, studierektor pedagogiskt arbete, rektorsutbildningen
Susanne Duek Universitetslektor