Employees

Search results

11 results found

Dinky Daruvala Universitetslektor
Mats Ekman Universitetslektor
Niklas Jakobsson Professor, ämnesföreträdare
Henrik Jaldell Programledare, universitetslektor, docent
Marika Jonsson Fakultetsadministratör
Jesper Huric Larsen Universitetslektor
Karl-Markus Modén Studierektor, universitetslektor
Klaas Staal Docent
Björn Sund Lärare adjungerad, lärare, adjungerad
Katarina Svala Fakultetsadministratör
Hans Svanberg Universitetsadjunkt