Employees

Search results

51 results found

Sorina Barza Universitetslektor, docent
Niclas Bernhoff Universitetslektor, docent, programledare
Elsa Bernholm Amanuens
Per Blomberg Doktorand
Alexander Bobylev Professor emeritus
Malin Bollås Universitetsadjunkt
Mats Brunström Universitetslektor
Olle Bäcklund Amanuens
Pär Döhlmark Universitetsadjunkt
Maria Fahlgren Senior lecturer in mathematics education, universitetslektor
Markos Fisseha Doktorand
Igor Gachkov Universitetslektor, docent
Birgit Gustafsson Universitetslektor
Marcus Gustafsson Doktorand
Anders Hedin Proprefekt, universitetsadjunkt, studierektor
Per Högström Handledare doktorander
Anders Johansson Universitetsadjunkt, skyddsombud, inst f matematik och datavetenskap
Magnus Kallin Universitetsadjunkt
Jonas Karlsson Forskningsingenjör
Jimmy Karlsson Doktorand
Nikos Kavallaris Universitetslektor