Employees

Search results

44 results found

Sorina Barza Professor
Niclas Bernhoff Universitetslektor, docent, programledare
Per Blomberg Doktorand
Alexander Bobylev Professor emeritus
Malin Bollås Universitetsadjunkt
Mats Brunström Universitetslektor
Pär Döhlmark Universitetsadjunkt
Michael Eden Postdoktor
Maria Fahlgren Senior lecturer in mathematics education, universitetslektor
Markos Fisseha Doktorand
Birgit Gustafsson Universitetslektor
Marcus Gustafsson Doktorand
Anders Hedin Proprefekt, universitetsadjunkt, studierektor
Per Högström Handledare doktorander
Anders Johansson Skyddsombud, universitetsadjunkt
Magnus Kallin Universitetsadjunkt
Jimmy Karlsson Doktorand
Jonas Karlsson Forskningsingenjör
Nikos Kavallaris Universitetslektor
Yvonne Liljekvist Associate professor in mathematics education, universitetslektor, docent i matematikens didaktik
Martin Lind Universitetslektor
Maria Lindström Lärarrepresentant, universitetsadjunkt