Employees

Search results

16 results found

Karin Aspenberg Universitetslektor
Helene Blomqvist Universitetslektor, docent
Morten Feldtfos Thomsen Universitetslektor
Anna Forssberg Universitetslektor, docent
Johan Gardfors Universitetslektor
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, skyddsombud, inst f språk, litteratur och interkultur
Linus Gårdfeldt Universitetsadjunkt
Daniel Helsing Universitetslektor
Jonas Hoeck Doktorand
Kari Lövaas Timanställd
Christina Olin-Scheller Professor, föreståndare csl, ämnesföreträdare
Jakob Olsson Doktorand
Alfred Sjödin Universitetslektor, docent
Sofia Wijkmark Universitetslektor, docent