Employees

Search results

19 results found

Vigdis Ahnfelt Universitetslektor, studierektor
Karin Aspenberg Universitetslektor
Helene Blomqvist Universitetslektor, docent
Morten Feldtfos Thomsen Universitetslektor
Anna Forssberg Universitetslektor, docent
Johan Gardfors Universitetslektor
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, skyddsombud, inst f språk, litteratur och interkultur
Linus Gårdfeldt Universitetsadjunkt
Daniel Helsing Universitetslektor
Jonas Hoeck Doktorand
Isak Hyltén-Cavallius Uppsatshandledare
Kari Lövaas Doktorand
Ingrid Mossberg Schüllerqvist Universitetslektor
Christina Olin-Scheller Professor, föreståndare csl, ämnesföreträdare
Jakob Olsson Doktorand
Alfred Sjödin Universitetslektor, docent
Sofia Wijkmark Universitetslektor, docent