Employees

Search results

7 results found

Peter Almerud Timlärare
Maria Jansdotter Samuelsson Universitetslektor, docent, chef, lärarutbildningens kansli, ledamot
Hedvig Mårdh Universitetslektor
Patrik Möller Universitetslektor
Kristian Petrov Universitetslektor, ämnesföreträdare
Margareta Wallin Wictorin Universitetslektor, programledare, studierektor
Anna-Karin Worland Fakultetsadministratör