Employees

Search results

15 results found

Ulf Germgård Professor emeritus
Mozhgan Hashemzehi Doktorand, ledamot
Gunnar Henriksson Gästprofessor
Pyry Hämäläinen Industridoktorand
Helena Håkansson Prodekan, universitetslektor
Svea Johansson Programledare, universitetsadjunkt
Lars Järnström Senior professor
Carl-Anton Karlsson Laboratorieingenjör
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör, prefektstöd
Magnus Lestelius Professor, ämnesföreträdare
Behudin Mesic Docent, forskningsingenjör, universitetslektor
Salman Raza Naqvi Universitetslektor
Björn Sjöstrand Docent, programledare, universitetslektor, meriterad lärare
Johan Sterte Professor
Agne Swerin Professor