Employees

Search results

23 results found

Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Universitetslektor, meriterad lärare, prefekt
Michal Drechsler Universitetslektor
Martin Enmark Projektassistent forskning
Torgny Fornstedt Professor
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Birgitta Gustafsson Utvecklingsingenjör, adjunkt
Abdul Haseeb Doktorand
Jakob Häggström Projektassistent, forskning
Ishita Jalan Doktorand
Svea Johansson Universitetsadjunkt
Lotta Klang Fakultetsadministratör, prefektstöd
Karol Lacki Professor, adjungerad
Sameer Lakade Postdoktor
Marek Lesko Postdoktor, projektassistent, forskning
Torodd Lunde Universitetsadjunkt
Thomas Nilsson Senior professor
Maria Rova Universitetslektor, programledare, skyddsombud
Patricia Saenz Mendez Universitetslektor
Jörgen Samuelsson Universitetslektor, docent
Anna Smedja Bäcklund Universitetslektor, studierektor
Sara Wahlberg Universitetsadjunkt
Jan van Stam Professor, ämnesföreträdare