Employees

Search results

23 results found

Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Anna Bergqvist Lärare
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Universitetslektor, meriterad lärare, prefekt
Michal Drechsler Universitetslektor
Martin Enmark Projektassistent forskning
Torgny Fornstedt Professor
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Birgitta Gustafsson Utvecklingsingenjör, adjunkt
Abdul Haseeb Doktorand
Ishita Jalan Doktorand
Lotta Klang Fakultetsadministratör, prefektstöd
Karol Lacki Professor, adjungerad
Sameer Lakade Postdoktor
Marek Lesko Postdoktor
Torodd Lunde Universitetsadjunkt
Thomas Nilsson Prodekan, ordförande, senior professor
Maria Rova Universitetslektor, programledare, skyddsombud
Patricia Saenz Mendez Universitetslektor
Samar Salahieh Praktikant
Jörgen Samuelsson Universitetslektor, docent
Anna Smedja Bäcklund Universitetslektor, studierektor
Sara Wahlberg Universitetsadjunkt
Jan van Stam Professor, ämnesföreträdare