Employees

Search results

32 results found

Eda Akkoc Amanuens
Therese Derbert Fakultetsadministratör, juridik
Nick Dimitrievski Universitetslektor i skatterätt
Helena Fryklund Doktorand
Håkan Gustafsson Professor i allmän rättslära
Jonas Gustavsson Gästföreläsare
Jonas Hellberg Universitetslektor i civilrätt
Germaine Hillerström Universitetsadjunkt, universitetsadjunkt i civilrätt
Ann-Christine Hjelm Universitetslektor
Fredrik Hjorth Doktorand i processrätt
Cyril Holm Universitetsadjunkt i allmän rättslära
Johan Holmgren Doktorand i straffrätt
Anders Hultqvist Professor i finansrätt, programledare
Mats Höglund Universitetslektor, docent, i skatterätt
Emma Johansson Amanuens
David Johansson Universitetslektor
Marie Karlsson Tuula Professor i civilrätt, programledare
Peter Lillieh Universitetsadjunkt i offentlig rätt
Bengt Lindell Professor i processrätt
Sebastian Lindroos-Moll Universitetslektor i civilrätt
Leif Lönnqvist Universitetsadjunkt i civilrätt, studierektor
Carl Magnusson Amanuens
Stefan Olsson Lärarrepresentant, professor i finansrätt, ämnesföreträdare
Andreas Prochazka Universitetsadjunkt, programledare i civilrätt
Lena Rebane Gästföreläsare