Employees

Search results

30 results found

Tanya Akhtar Amanuens
Eda Akkoc Amanuens
Therese Derbert Fakultetsadministratör, juridik
Nick Dimitrievski Universitetslektor i skatterätt
Hugo Fridén Gästlärare
Helena Fryklund Doktorand
Jonas Hellberg Universitetslektor i civilrätt
Germaine Hillerström Universitetsadjunkt i civilrätt
Ann-Christine Hjelm Universitetslektor
Fredrik Hjorth Doktorand i processrätt
Cyril Holm Universitetsadjunkt i allmän rättslära
Johan Holmgren Doktorand i straffrätt
Anders Hultqvist Professor i finansrätt, programledare för juristprogrammet
Mats Höglund Universitetslektor, docent, i skatterätt
David Johansson Universitetslektor i civilrätt, programledare för juristprogrammet
Peter Lillieh Universitetsadjunkt i offentlig rätt
Bengt Lindell Professor i processrätt
Sebastian Lindroos-Moll Universitetslektor i civilrätt
Leif Lönnqvist Universitetsadjunkt i civilrätt, studierektor
Katak Malla Gästföreläsare
Stefan Olsson Lärarrepresentant, professor i finansrätt, ämnesföreträdare
Andreas Prochazka Universitetsadjunkt i civilrätt
Lena Rebane Gästföreläsare, gästlärare
Catarina Rohlin-Arnesson Fakultetsadministratör
Gustav Stenseke Universitetsadjunkt i allmän rättslära, universitetslektor