Employees

Search results

31 results found

Karin Mannerstedt Berg Gästlärare
Nick Dimitrievski Universitetslektor, programledare
Martha Gurmu Gästföreläsare
Håkan Gustafsson Professor i allmän rättslära
Jonas Hellberg Universitetslektor
Germaine Hillerström Universitetsadjunkt
Ann-Christine Hjelm Universitetslektor
Fredrik Hjorth Doktorand
Johan Holmgren Doktorand
Anders Hultqvist Professor, ämnesföreträdare, programledare
Mats Höglund Universitetslektor
Marika Jonsson Fakultetsadministratör
Linus Karlsson Amanuens
Marie Karlsson Tuula Professor, ämnesföreträdare
Karin Johanna Lidgren Gästföreläsare
Peter Lillieh Universitetsadjunkt
Bengt Lindell Professor i processrätt
Sebastian Lindroos-Moll Universitetsadjunkt
Leif Lönnqvist Universitetsadjunkt, studierektor
Carl Magnusson Amanuens
Katak Malla Gästföreläsare
Stefan Olsson Professor ämnesföreträdare programledare, lärarrepresentant
Andreas Prochazka Universitetsadjunkt
Lena Rebane Gästföreläsare
Catarina Rohlin-Arnesson Fakultetsadministratör