Employees

Search results

9 results found

Vigdis Ahnfelt Universitetslektor, studierektor
Marie Björk Fakultetsadministratör, prefektstöd
Brita Bodin Universitetsadjunkt
Fred Dervin Gästprofessor
Tobias Hübinette Universitetslektor
Andreas Jacobsson Universitetslektor, ämnesföreträdare
Staffan Löfving Universitetslektor
Annika Malmsten Universitetsadjunkt
Peggy Saltin Universitetsadjunkt