Employees

Search results

8 results found

Vigdis Ahnfelt Studierektor, universitetslektor, studierektor
Marie Björk Fakultetsadministratör, prefektstöd
Tobias Hübinette Universitetslektor
Staffan Löfving Universitetslektor, ämnesföreträdare
Annika Malmsten Universitetsadjunkt
Peggy Saltin Timanställd
Peter Wikström Studierektor, universitetslektor, biträdande, programledare
Ekatherina Zhukova Universitetslektor