Employees

Search results

30 results found

Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Susanna Erlandsson Handledare
Anders Forsell Universitetslektor
KG Hammarlund Biträdande professor
Hans Hulling Doktorand
Ellinor Klockare Projektassistent, forskning, fakultetsadministratör
Ola Lindholm Lärare
Åsa Melin Doktorand, ledamot
Kristin Mikalsen Doktorand
Kenneth Nordgren Forskare, professor
Peter Olausson Universitetslektor
Hans Olofsson Universitetsadjunkt, doktorand
Karl-Johan Ottosson Universitetsadjunkt
Nathalie Popa Post doc
Johan Samuelsson Forskare, universitetslektor, docent
Berith Sande Timanställd
Kenneth Sandelin Timlärare
Bengt Schüllerqvist Professor emeritus
Martin Stolare Forskare, professor
Mikael Svanberg Universitetslektor, lärarrepresentant
Rebecca Svärd Universitetsadjunkt
Annica Säwström Fakultetsadministratör