Employees

Search results

35 results found

Christer Ahlberger Gästprofessor
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Helén Bergman Timanställd
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent
Anders Forsell Universitetslektor
Magnus Hakala Lärare
Ulrik Holmberg Projektassistent, forskning, projektmedarbetare, doktorand
Hans Hulling Doktorand
Ellinor Klockare Projektassistent, forskning, fakultetsadministratör
Jasmin Doreen Lind Projektassistent, forskning
Ola Lindholm Lärare
Jan Löfgren Timanställd
Åsa Melin Doktorand, ledamot
Kristin Mikalsen Doktorand
Kenneth Nordgren Forskare, professor
Peter Olausson Universitetslektor
Hans Olofsson Universitetsadjunkt, doktorand
Karl-Johan Ottosson Universitetsadjunkt
Nathalie Popa Projektassistent, forskning
Jon Räftegård Timanställd
Johan Samuelsson Forskare, universitetslektor, docent
Berith Sande Timanställd
Kenneth Sandelin Universitetsadjunkt, doktorand