Employees

Search results

5 results found

Marie-Therese Christiansson Ledamot, proprefekt, universitetslektor, docent
Martin Grimberg Löfgren Dekan, ordförande, professor, universitetslektor
Lena Hansson Adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare, fakultetsadministratör, prefektstöd
Per Kristensson Föreståndare, ledamot, professor
Olle Sonesson Ledamot, universitetslektor