Employees

Search results

8 results found

Ehsan Abshirini Universitetsadjunkt
Jan-Olov Andersson Universitetslektor, ämnesföreträdare, programledare
Uliana Danila Universitetsadjunkt, programledare
Kristina Eresund Universitetsadjunkt, programledare, studierektor
Jan Haas Universitetslektor, ämnesföreträdare
Maria Karlsson Lärare
Ida Lexell Lärare
Malin Sandén Fakultetsadministratör