Employees

Search results

12 results found

Ehsan Abshirini Universitetsadjunkt
Felicia Akinyemi Docent, forskare, universitetslektor
Jan-Olov Andersson Programledare, universitetslektor
Uliana Danila Studierektor, universitetsadjunkt, programledare
Kristina Eresund Programledare, universitetsadjunkt
Stefanos Georganos Docent, universitetslektor
Jan Haas Universitetslektor, ämnesföreträdare
Björn-Guido Heuser Universitetsadjunkt
Maria Karlsson Lärare
Ida Lexell Lärare
Malin Sandén Fakultetsadministratör