Employees

Search results

34 results found

Jan Andersson Phd student in physics education, universitetsadjunkt, studierektor teknik och fysik
Moyses Araujo Universitetslektor
Marcus Berg Professor, programledare
Frost Sara Borg Universitetsadjunkt
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Jeanni Flognman Universitetsadjunkt
Leandro Franco Postdoktor
Jürgen Fuchs Professor
Tommy Gustavsson Universitetsadjunkt, programledare tekniskt- och naturvetenskapligt basår
Jesper Haglund Lärarrepresentant, universitetslektor, docent
Thijs Jan Holleboom Universitetslektor, docent, studierektor, ledamot
Anders Holmberg Forskningsingenjör, doktor
Aleo Paolo Jacinto Pacho Projektassistent, forskning
Daniel Johansson Laboratorieingenjör
Lars Johansson Prefekt, professor, vice ordförande
Janni Karlsson Universitetsadjunkt
Cecilia Kåwe Fakultetsadministratör
Hans Lundqvist Universitetsadjunkt
Kjell Magnusson Professor, professor in physics
Paulo Marchezi Postdoktor
Cleber Marchiori Projektassistent, forskning
Ellen Moons Professor, ämnesföreträdare
Sergej Moroz Universitetslektor