Employees

Search results

36 results found

Jan Andersson Phd student in physics education, universitetsadjunkt, studierektor teknik och fysik
Marcus Berg Professor, programledare
Annelie Bodén Universitetsadjunkt, programledare, samordnare distansutbildning
Tseng Jung Chang Utvecklingsingenjör
Dargie Deribew Postdoktor
Christian Emanuelsson Universitetsadjunkt
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Jeanni Flognman Universitetsadjunkt
Mattias Flygare Doktorand, doktorand fysik
Jürgen Fuchs Professor
Tommy Gustavsson Universitetsadjunkt
Jesper Haglund Universitetslektor, lärarrepresentant
Rickard Hansson Postdoc, projektassistent, forskning
Zafer Hawash Postdoktor
Gunnar Hjern Projektassistent, forskning
Thijs Jan Holleboom Universitetslektor, docent, ledamot, studierektor
Anders Holmberg Forskningsingenjör, doktor
Natalie Holmes Gästforskare
Daniel Johansson Laboratorieingenjör
Lars Johansson Vice ordförande, professor, prefekt
Cecilia Kåwe Fakultetsadministratör
Morgan Leander Universitetsadjunkt, programledare
Hans Lundqvist Universitetsadjunkt
Kjell Magnusson Professor, professor in physics, dekan