Employees

Search results

33 results found

Jan Andersson Universitetslektor
Moyses Araujo Docent, universitetslektor
Marcus Berg Professor, programledare, ämnesföreträdare
Frost Sara Borg Universitetsadjunkt
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Jeanni Flognman Universitetsadjunkt
Leandro Franco Postdoktor
Jürgen Fuchs Professor
Tommy Gustavsson Universitetsadjunkt, programledare tekniskt- och naturvetenskapligt basår
Jesper Haglund Lärarrepresentant, universitetslektor, docent
Thijs Jan Holleboom Docent, universitetslektor, docent, studierektor, ledamot
Anders Holmberg Forskningsingenjör, doktor
Anna-Pia Hägglund Universitetsadjunkt
Daniel Johansson Laboratorieingenjör
Lars Johansson Prefekt, professor
Janni Karlsson Universitetsadjunkt
Cecilia Kåwe Fakultetsadministratör
Kjell Magnusson Professor, professor in physics
Paulo Marchezi Postdoktor
Cleber Marchiori Projektassistent, forskning, universitetslektor, biträdande
Ellen Moons Professor
Sergej Moroz Universitetslektor
Andrea Muntean Studierektor, universitetslektor