Employees

Search results

32 results found

Jan Andersson Universitetslektor
Moyses Araujo Docent, universitetslektor
Marcus Berg Professor, programledare, ämnesföreträdare
Frost Sara Borg Universitetsadjunkt
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Jeanni Flognman Universitetsadjunkt
Leandro Franco Postdoktor
Jürgen Fuchs Professor
Juliane Graf Doktorand
Tommy Gustavsson Programledare, universitetsadjunkt
Jesper Haglund Lärarrepresentant, universitetslektor, docent
Thijs Jan Holleboom Docent, universitetslektor, docent, studierektor, ledamot
Anna-Pia Hägglund Universitetsadjunkt
Daniel Johansson Laboratorieingenjör
Lars Johansson Prefekt, professor
Cecilia Kåwe Fakultetsadministratör
Kjell Magnusson Professor
Cleber Marchiori Universitetslektor, biträdande
Ellen Moons Professor
Sergej Moroz Universitetslektor
Diana Morozova Timlärare
Andrea Muntean Studierektor, universitetslektor
Malin Ornstein Fakultetsadministratör