Employees

Search results

36 results found

Caroline Adolfsson Åhs Samverkanskoordinator
Eva-Lena Andersson Internationell koordinator
Annelie Berglind Hälsopedagog
Sofie Buskqvist Studie- och karriärvägledare, projektledare, administrativ
Carina Bäccman Samverkanskoordinator
Lisa Dalgren Studie- och karriärvägledare
Jenny Davidsson Universitetsadjunkt, kurator
Ximena Deramond Samverkanskoordinator
Lena Falkensvärd Studie- och karriärvägledare
Mira Fielding Kurator i karlstad och arvika
Ann-Charlotte Hedberg Studie- och karriärvägledare
Aleksandra Jensen Studie- och karriärvägledare
Petra Johansson Samverkanskoordinator
Marie Juberg Studie- och karriärvägledare
Jenny Karlsson Samordnare av riktat pedagogiskt stöd
Nina Kusche Internationell koordinator
Anne-Marie Larsen Studie- och karriärvägledare
Louise Laurenson Studie- och karriärvägledare
Lina Lehn Studie- och karriärvägledare
Helena Lingmar Studie- och karrärvägledare
Candida MacKenzie Internationell koordinator
Maria Nilsson Internationell koordinator
Eva Ohlin Kurator
Fredrik Olsson Studie- och karriärvägledare, projektledare, administrativ
Britt Ovlien-Säll Enhetschef