Employees

Search results

27 results found

Vigdis Ahnfelt Studierektor, universitetslektor, studierektor
Luke Bailey Universitetsadjunkt
Saga Bokne Doktorand
Liliann Byman Frisén Doktorand, universitetsadjunkt
Stefan Ekman Gästforskare i engelsk litteratur
Solveig Granath Professor emerita
Maria Holmgren Troy Föreståndare kufo, professor
Nicklas Hållén Universitetslektor, docent
Zdravka Katinic Doktorand
Judith Kiros Doktorand
Marika Kjellén Universitetslektor
Andreas Lind Universitetsadjunkt
Anna Linzie Universitetslektor
Rickard Nilsson Doktorand i engelsk språkvetenskap
Sofia Nylander Fakultetsadministratör
Andreas Nyström Prefekt, universitetslektor
Lena Näslund Fakultetsadministratör
Malin Ornstein Fakultetsadministratör
Erica Sandlund Proprefekt, universitetslektor, docent
Andrea Schalley Professor, ämnesföreträdare
Ida Stefansson Universitetsadjunkt
Sofia Sundqvist Universitetsadjunkt
Marie Tåqvist Universitetslektor
Ying Wang Universitetslektor, docent