Employees

Search results

64 results found

Muhammad Ovais Ahmad Universitetslektor, docent
Mahdi Akil Doktorand
Özgü Alay Gästprofessor
Stefan Alfredsson Prefekt, universitetslektor, universitetslektor
Kerstin Andersson Universitetslektor, docent
Katarina Asplund Universitetsadjunkt
Phil Aupke Doktorand, projektassistent, forskning
Tommaso Azzalin Projektassistent, forskning
Firas Bayram Doktorand
Matthias Beckerle Universitetslektor
Martin Blom Universitetslektor
Inger Bran Fakultetsadministratör, projektledare teknikåttan
Anna Brunström Professor, ämnesföreträdare i datavetenskap
Giuseppe Caso Universitetslektor
Hamza Chahed Doktorand
Rasmus Dahlberg Doktorand
Johan Eklund Universitetslektor, programledare, studierektor
Simone Ferlin Universitetslektor
Lothar Fritsch Universitetslektor, docent
Karin Färnevik Projektassistent forskning
Johan Garcia Universitetslektor
Bolaji Gbadamosi Doktorand