Employees

Search results

52 results found

Louis Addo Doktorand
David Aldvén Universitetslektor, adjungerad
Teresa Berglund Universitetslektor
Eva Bergman Forskningssamordnare, professor
Pär Bergqvist Universitetsadjunkt
Elin Blomqvist Doktorand
Folmer Bokma Universitetslektor
Olle Calles Professor, docent
Niclas Carlsson Laboratorieingenjör
Stephen De Lisle Universitetslektor, biträdande
Lutz Eckstein Professor, programledare, ämnesföreträdare
Inger Edfors Timanställd
Florian Eggers Industridoktorand
Anna Elmlund Projektassistent forskning, projektassistent, forskning
Anders Eriksson Doktorand
Stina Eriksson Studierektor, universitetsadjunkt
Ann Erlandsson Proprefekt, universitetslektor, docent
Hanna Forsberg Projektassistent forskning, projektassistent, forskning
Annika Forsler Doktorand
Raviv Gal Doktorand
Niklas Gericke Föreståndare, professor
Miguel Gomez Biträdande universitetslektor, universitetslektor, biträdande
Larry Greenberg Prefekt, professor
Henry Hansen Doktorand