Employees

Search results

55 results found

Louis Addo Doktorand
David Aldvén Universitetslektor, adjungerad
Teresa Berglund Universitetslektor
Eva Bergman Forskningssamordnare, professor
Elin Blomqvist Doktorand
Folmer Bokma Universitetslektor
Anneli Brändén Projektassistent forskning, projektassistent, forskning
Olle Calles Professor, docent
Niclas Carlsson Laboratorieingenjör
Nina Christenson Ordförande, ledamot, universitetslektor
Stephen De Lisle Universitetslektor, biträdande
Lutz Eckstein Professor, programledare, ämnesföreträdare
Florian Eggers Doktorand, industridoktorand
Anders Eriksson Doktorand
Stina Eriksson Skyddsombud, studierektor, universitetsadjunkt
Ann Erlandsson Proprefekt, universitetslektor, docent
Hanna Forsberg Projektassistent forskning, projektassistent, forskning
Annika Forsler Doktorand
Raviv Gal Doktorand
Niklas Gericke Föreståndare, professor
Miguel Gomez Biträdande universitetslektor, universitetslektor, biträdande
Larry Greenberg Professor
Anna Hagelin Universitetsadjunkt
Henry Hansen Doktorand