Employees

Search results

56 results found

Louis Addo Doktorand
Giedre Asmonaite Projektassistent, forskning
Teresa Berglund Universitetsadjunkt
Eva Bergman Professor, forskningssamordnare
Pär Bergqvist Universitetsadjunkt
Jelle Boeve-de Pauw Lärare adjungerad i naturvetenskapernas didaktik
Rachel Bowes Projektassistent
Olle Calles Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Niclas Carlsson Laboratorieingenjör
Lutz Eckstein Professor, programledare
Inger Edfors Universitetslektor
Florian Eggers Doktorand
Lovisa Lind Eirell Universitetslektor, programledare
Åsa Enefalk Adjungerad lärare
Stina Eriksson Universitetsadjunkt, proprefekt
Anders Eriksson Doktorand
Ann Erlandsson Skyddsombud, universitetslektor, docent
Karl Filipsson Doktorand
Annika Forsler Doktorand
Raviv Gal Doktorand
Niklas Gericke Professor
Larry Greenberg Professor
Henry Hansen Doktorand
Andrew Harbicht Postdoktor