Employees

Search results

21 results found

Annica Asp Doktorand
Jonas Axelsson Universitetslektor, programledare
Åsa Bergman Bruhn Doktorand
Tuula Bergqvist Universitetslektor, programledare
Birgitta Eriksson Professor, senior
Lena Lid Falkman Universitetslektor, ledamot
Erik Fjell Doktorand
Henrietta Huzell Universitetslektor, prefekt
Carin Håkansta Universitetslektor
Lars Ivarsson Universitetslektor, studierektor
Jan Ch Karlsson Professor
Patrik Larsson Professor, dekan, dekanus
Robert MacKenzie Professor, ämnesföreträdare
Kristina Palm Gästforskare
David Regin Öborn Fakultetsadministratör, doktorand
Pia Renman Doktorand
Josef Ringqvist Doktorand
Elin Storman Licentiat
Kristian Vänerhagen Universitetsadjunkt
Anna Åkesson Fakultetsadministratör