Preparatory year (Technical and Natural Science Subjects)

 
60 ECTS credits
Lärare förklarar och gestikulerar för tre sittande studenter i biblioteket