Degree programme in environmental science with specialisation in risk management

 
180 ECTS credits
Grön bakgrund och en hand som lägger ner träklossar med de globala målen