Kalendarium

En kongress inriktad på välfärdstjänsterVi samlar offentlig sektor, akademi och näringsliv för att tillsammans fokusera på hur vi kan lösa några av våra viktigaste samhällsutmaningar med hjälp av nya digitala lösningar, affärsmodeller och arbetssätt. Ökad globalisering, krav på effektivisering och digitalisering utmanar befintliga strukturer i dagens samhälle och skapar nya förutsättningar för att utveckla välfärdstjänster.
Tomas Gustavsson försvarar sin doktorsavhandling i informatik, "Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects" Doktorsavhandling Gustavsson 2020:30 Avhandlingen handlar om följande (ur baksidestexten):  “Software development organizations are implementing Agile values, principles, and frameworks all over the world. One important part of Agile is to allow teams to self-organize with a high level of autonomy; a strategy that has proved to be very successful.
Key note speakers 2020 Georg Andrén County Governor of Värmland County Sandra Sundbäck CEO the Paper Province Sandra Sundbäck is CEO of the business cluster Paper Province since August 2020.
The 7th International Conference on Mobile Communication Technology for Development (M4D 2021) is scheduled for the last days of June, 2021 (workshops 28 June, conference 29-30 June). This conference series welcomes researchers, practitioners and all those with interest in the use, evaluation, and theorizing of mobile communication technologies for development. M4D conferences combine two days of plenary parallel paper sessions, panel sessions, short presentations, posters and workshops.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium