Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet

Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att få ett arbete? Då är utlandsstudier något för dig. Du är välkommen att ta med din lunch och komma och lyssna på ett informationsmöte, med International Office, om möjligheterna till utlandsstudier.  Som student vid Karlstads universitet har du flertalet möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands.
Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att få ett arbete? Då är utlandsstudier något för dig. Du är välkommen att ta med din lunch och komma och lyssna på ett informationsmöte, med International Office, om möjligheterna till utlandsstudier.  Som student vid Karlstads universitet har du flertalet möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands.
Välkommen till Informationsdagarna den 7 och 8 mars 2018. Under dagarna har du möjlighet att ta del av Karlstads universitets hela utbildningsutbud och dessutom träffa högskolor, universitet och utbildningsanordnare från hela Sverige.  Informationsdagarna är dagar fyllda av spännande möten.
Läser du på Handelshögskolan och vill få koll på arbetsgivare och framtida karriärmöjligheter? Då är Handelsfrukost ett bra tillfälle. Här börjar du dagen med en gofrukost och får sedan veta mer om olika företag, organisationer och myndigheter. Värdar denna gång är PWC. Anmälan senast fredag 2 mars till handelsfrukost@kau.se
Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att få ett arbete? Då är utlandsstudier något för dig. Du är välkommen att ta med din lunch och komma och lyssna på ett informationsmöte, med International Office, om möjligheterna till utlandsstudier.  Som student vid Karlstads universitet har du flertalet möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands.
Skatterätt, som är en del av juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet bjuder in till öppna föreläsningar och seminarier några gånger per termin, i skatterättsligt intressanta frågor. Alla intresserade - studenter och anställda inom universitetet, yrkesverksamma jurister, journalister och allmänhet - är välkomna.
Kaisa Koskela-Huotari försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi "The evolution of markets - A service ecosystems perspective"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Hope Jensen Schau, professor, opponent, University of Arizona, US Hans Kjellberg, professor, betygsnämnd, Handelshögskolan i Stockholm Fredrik Nordin, professor, betygsnämnd, Stockholms universitet Ann Bergman, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet   Upplysningar Britt-Marie Shandrew Telefon: 054-
Riksbanken firar 350 år! Lyssna på vice riksbankschef Martin Flodén som berättar om det aktuella ekonomiska läget och Riksbankens roll i samhällsekonomin.  Martin Flodén tillträdde som vice riksbankschef den i maj 2013 med en mandatperiod på fem år. Han är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Flodén har tidigare varit ledamot i Ekonomiska rådet, Finanspolitiska rådet och SNS Konjunkturråd.
Tora Nord försvarar sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, "Arbete som rättighet eller skyldighet - Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Eskil Wadensjö, professor, opponent, Instituter för social forskning, Stockholms universitet Per Sederblad, doktor, betygsnämnd, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö universitet Susanna Toivanen, professor, betygsnämnd, Avdelning för sociologi, Mälardalens högskola Ull
Läser du på Handelshögskolan och vill få koll på arbetsgivare och framtida karriärmöjligheter? Då är Handelsfrukost ett bra tillfälle. Här börjar du dagen med en gofrukost och får sedan veta mer om olika företag, organisationer och myndigheter. Värdar denna gång är Konsumentverket med Andreas Prochazka Anmäl dig senast fredag 6 april till handelsfrukost@kau.se
Läser du på Handelshögskolan och vill få koll på arbetsgivare och framtida karriärmöjligheter? Då är Handelsfrukost ett bra tillfälle. Här börjar du dagen med en gofrukost och får sedan veta mer om olika företag, organisationer och myndigheter. Värdar denna gång är Färjestads BK. Anmälan senast fredag 11 maj till handelsfrukost@kau.se
Subscribe to Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet